Kassuul Mozaiek

Kassuul Mozaiek

Het kluswerk is voor even aan de kant geschoven (volgende week vliegen we er terug in 😊) dus even toch de tijd om een brouwsel op te zetten. Kassuul Mozaiek staat op het programma:11,5 kg mout werd geschroot en gaat de ketel in 😊. Als hop worden Simcoe en Mosaic tijdens het koken toegevoegd. En natuurlijk is een recept belangrijk, maar een goed recept alleen maakt nog geen goed bier.
Volgens John J. Palmer (‘How to Brew’) is een juiste volgorde:
– Hygiëne: dit zorgt er voor dat de gist, die een heel belangrijke taak heeft binnen het brouwproces, zijn werk in optimale omstandigheden kan doen
– Vergistingstemperatuur: gist is een levend organisme, de temperatuur bepaalt zijn al of niet optimale werking
– Het ‘pitchen’ van de gist: een goede kwaliteit en juiste hoeveelheid gist zorgen er mee voor dat je een machtig bier als eindresultaat hebt
– Het koken: goed ‘rollend’ koken (niet te kort, niet te lang) tijd zorgt er voor dat heel wat van de ongewenste nevenproducten uit het bier verdampen en je eindresultaat lekker smaakt
– Het recept: een goed recept zorgt voor een mooie complexiteit en balans van bitterheid, smaak en aroma. De keuze van de mouten, hop en gist zijn dus belangrijk maar nog belangrijker is je brouwproces zelf. En een goed recept moet zeker niet ingewikkeld zijn, ‘keep it simpel’ maar brouw secuur is ongetwijfeld een goede raad 😊
En na drie maanden ken je dan het resultaat, maar we twijfelen er niet aan 😋
 
 
Le bricolage a été mis de côté depuis un petit moment (mais on attaque de nouveaux la semaine prochaine 😊) et il est donc temps de chauffer la casserole pour un brassin. Kassuul Mosaic est au programme: concassage de 11,5 kg de malt ceci avec les houblons Simcoe et Mosaic qui sont ajoutés pendant la cuisson 😊.
Bien sûr, une recette est importante, mais une bonne recette seule ne fait pas de la bonne bière.
Suivant John J. Palmer (‘How to Brew’) il faut respecter l’ordre:
– Hygiène : cela garantit que la levure, qui a une tâche très importante dans le processus de brassage, puisse faire son travail dans des conditions optimales
– Température de fermentation : la levure est un organisme vivant, la température détermine son fonctionnement optimal oui ou non
– Ensemencement: mettre une bonne qualité et quantité de levure dans le moût vont garantir une bonne bière comme résultat final
– Ébullition : un bon temps de cuisson «bien vigoureuse» (ni trop court, ni trop long) garantit que la plus grande partie des produits indésirables s’évaporent de la bière et que votre résultat final est bon
– La recette : une bonne recette apporte une belle complexité et un équilibre entre amertume, goût et arôme. Le choix des malts, du houblon et de la levure est donc important, mais encore plus important est votre processus de brassage lui-même. Et une bonne recette ne doit certainement pas être compliquée, ‘restez simple’ mais brasser avec précision est sans aucun doute un bon conseil 😊
Et au bout de trois mois on connaît le résultat final … mais on n’en doute pas 😋

About the author

Martinus administrator