Yearly Archive 13 december 2020

ByMartinus

Mozaïek en muziek – Mozaïek et musique

Niets zo leuk als een eerste fles van een nieuw brouwsel opentrekken 😊 De Kassuul Mozaiek werd enkele dagen geleden geproefd en prima bevonden. Zachte bitterheid van Centennial (bittertje met een fijne citrus en bloemachtige toets) in combinatie met het aroma van een flinke dosis hop Mosaic (citrus, tropisch fruit maar ook aards, tabak en harsachtig) zorgden hier voor een niet alledaagse maar toch wel bij de proevers geapprecieerde smaaksensatie 😊.

Le plus grand plaisir pour un brasseur c’est d’ouvrir une bouteille d’un nouveau brassage 😊. La Kassuul Mozaiek a été dégustée il y a quelques jours et a été considérée comme très bonne. Une amertume douce et typique de la Centennial ( des qualités amertumes  mais avec des saveurs citrus et fleurs) en association avec le force l’arôme du houblon Mosaic (citrus mais aussi terroir, tabac et résineux) ont donné un goût non journalier mais bien apprécié chez les dégustateurs 😊.

En dan de muziek 😊. Vorige zaterdag heeft Kassuul de brouwketel opgewarmd om nog een K’IPA in het vat te krijgen. Ook hier als basis de hop Centennial die op diverse momenten van het koken werd toegevoegd met op het einde een flinke dosis Citra gekend voor zijn aroma’s van fruitige citrus, steenfruit en tropisch fruit. En als dan de dag nadien het gistvat mooi borrelt 😊 is dat voor de brouwer de mooiste muziek 😊

Et puis la musique 😊. Samedi dernier, Kassuul vient de mettre le feu sous la casserole pour le brassage K’IPA. Aussi comme houblon de base le centennial qui a été mis dans la cuisson à différents moments avec, à la fin une bonne dose du houblon Citra, connu pour les arômes de citrus fruité, fruits blancs au noyau et tropiques. Et si le jour après la cuve de fermentation produit des petites bulles 😊 c’est la plus belle musique pour un brasseur 😊

 

ByMartinus

Bier en koken – Bière et cuisiner

Tijdens de laatste vakantie in de Ardèche vond ik het leuke kookboek over en met bier ‘la cuisine des amateurs de bière’. Na even bladeren staat het nu in de huisbibliotheek bij de afdeling ‘alles wat met bier te maken heeft’ ☺️. Leuke recepten, van apero tot dessert, vlees, vis en veggie, heel leuk en lekker (proefondervindelijk al getest, wortelcake met Double IPA hmmm 😋😋😋). Origineel Engelstalige uitgave ‘Cooking with beer’ van Mark Dredge (geen Nederlandstalige versie gevonden. Maar er is zeker nog meer ☺️. Op het volgende lijstje staat zeker ‘Bier in de keuken’ van Melissa Cole ( een toonaangevende beer & food-expert). Het moet dus niet altijd een Nobelprijs winnende literair werk zijn, dit mag er zeker ook zijn ☺️.

Pendant mes dernières vacances en Ardèche j’ai trouvé ce joli livre avec des recettes de bière ‘la cuisine des amateurs de bière’. Après avoir parcouru quelques pages il se trouve dans ma bibliothèque domicile, rayon ‘tout ce qui a un rapport avec la bière’ ☺️. Des recettes sympas, de l’apéro au dessert, viandes, poissons en veggie, très jolies et délicieuses (test empirique avec cake carottes à la Double IPA hmmm 😋😋😋). D’origine un livre Anglais ‘Cooking with beer’ écrit par Mark Dredge. Mais il existe sûrement encore plus ☺️. Sur ma liste future je mets certainement ‘Beer in the kitchen’ (pas de version en Français, hélas) de Melissa Cole (une experte sur ‘beer & food’). Donc apparement ce n’est pas toujours nécessaire de lire un livre qui vient gagner le prix Nobel de la littérature, une livre sur la bière comme celle-ci est bien à sa place aussi ☺️.

ByMartinus

Hoe overleven tijdens covid – comment survivre le confinement covid​🙄

Zeker niet gemakkelijk, de huidige strenge maatregelen die je moet respecteren, voor jezelf en de mensen om je heen maar ook en zeker uit respect voor hen die in de ziekenhuizen en andere plaatsen iedere dag hun uiterste best doen in moeilijke omstandigheden. Maar toch, maak er het beste van en zoals de buren van brouwerij Kassuul 😊, wees optimist en geniet van de kleine dingen in het leven 🍻. Bedankt buren 😊
 
Certainement pas facile, des mesures sévères actuels que chacun devrait respecter pour soi même et les personnes autour de lui mais aussi et sûrement par respect pour ceux qui se battent chaque jour de nouveau pour faire de leur mieux dans les hôpitaux et autres endroits dans des circonstances difficiles. Pourtant faites-en de ce qui en à de meilleur, comme les voisins de Kassuul 😊, soyez optimiste en profitant des petites plaisirs dans la vie 🍻. Merci les voisins 😊
 
 
ByMartinus

Kassuul Mandarina – dégustation – proeverij

 Onlangs een eerste fles Kassuul Mandarina geproefd samen met het vaste proefpanel 😉 Jackie en Jean . Gebotteld op 13/09/20 en dus nu, enkele weken later, stilaan op dronk voor een eerste smaakproef 😋. Ook voor brouwer Kassuul en eerste ervaring met dit ‘single hop’ brouwsel. Na het eerste glas waren de proevers unaniem 😊😊😊 ‘trek maar een tweede fles open’ 🍻 en dat is altijd een goed teken.

Trouwens deze week nog een aangenaam compliment gehad van de beloftevolle jonge kunstenaar Ignaas S. uit Aalst die na een pro​e​verij mij een heel mooie linodruk (de 9 van 10) liet toekomen. Bier, kunst en koers: perfecte match 😊😊😊

—–

Il y a quelques jours qu’on vient de décapsuler et déguster une première bouteille de la Kassuul Mandarina avec les dégustateurs domicile Jackie et Jean 😉. Mis en bouteille le ​13/09/20 et donc maintenant, ​quelques semaines plus tard, elle vient d’être mature pour un premier test de goût 😋. Aussi pour brasseur Kassuul une première expérience avec ce brassage ‘single hop’. Après leur premier verre les dégustateurs étaient unanime 😊😊😊 ‘ouvre la deuxième bouteille’ 🍻 et cela est toujours un bon signe.

Et en plus Kassuul vient encore un jolie compliment du jeune artiste prometteur Ignaas S. d’Alost qui, après une dégustation, vient d’offrir une tres belle linogravure (la 9 de 10). Bière, art et le vélo: une adéquation parfaite 😊😊😊

ByMartinus

K’IPA 🙄 wat is dat? – c’est quoi?

Vandaag terug het vuur onder de kassuul* 😊 doen branden. Een K’IPA **(Kassuul IPA) was gepland. Amerikaanse hop met de smaken van citrus, pompelmoes zitten erin. En als gist kozen we een American West Coast. President Donald zou misschien ook eens beter regelmatig een Kassuul drinken, lijkt mij beter als bleekwater 😁😁😁

En inmiddels hebben de Tripel Mandarina hun pyama’tje gekregen, en blinken dat ze doen 😊. En de eerste smaakproef (een mens is toch ongeduldig) belooft wat er op het etiket staat 😊😊😊 mandarijntjes … dit wordt een biertjes voor de winteravonden als we wachten op de Kerstman 😉😉😉

Aujourd’hui on a mis le feu en route sous la kassuul*. Une K’IPA** (Kassuul IPA) était le but. Des houblons Americains avec les saveurs des agrumes, le pamplemousse se retrouvent. Pour la levure on vient de choisir l’Americain West Coast. Peut-être le président Donald devrait boire aussi régulièrement une kassuul, cela me parait mieux que l’eau de javel 😁😁😁

Entretemps les Tripel Mandarina ont reçu leur petit pyjama, ils brillent vraiment 😊. Un premier test de goût (une personne est toujours un peu impatient) promet ce qui est noté sur l’étiquette 😊 😊 😊 mandarines …  cela deviendra une bière pour les soirées hivernales quand on attend le père Noël 😉😉😉

*Kassuul: Brussels dialect voor een ‘casserole – mot Bruxellois pour une ‘casserole’ 

**Kassuul laat zich wel inspireren maar wil geen bier kopiëren 🙃 – se laisse inspirer sans qu’il veut copier des bières 🙃

ByMartinus

Herfst – Automne

Van de zomer naar de herfst 😕 maar geen tristesse 🙂, het laatste brouwsel Dolce Via (op honing vergist) laat de regen vergeten en samen met een stukje zelfgemaakte Kassuul ‘Tome de Chèvre’ (gemaakt tijdens de vakantie in de Ardèche met superverse melk van http://www.fromagerie-des-blanchettes.fr/) mag het zelf nog even blijven doorregenen (maar toch ook weer niet te lang) #kassuulkanertegen 😉

L’été vient de changer d’un jour a l’autre pour l’automne 😕  mais pas de tristesse 🙂, le dernier brassage Dolce Via (fermentation sur miel) laisse m’oublier la pluie et avec un morceau de fromage fabrication Kassuul ‘Tome de Chèvre’ (fabriqué pendant nos vacances en Ardèche avec du lait superfraiche de http://www.fromagerie-des-blanchettes.fr/) la pluie peut encore continuer un peu (mais pas trop long quand-même) @kassuulpeutlefaire 😉

ByMartinus

Untapped

Rating van je bier, spannend en nieuwsgierig toch wel en dan …. joepie 😄😄😄 (en geen steekpenningen gegeven 😉) 100% motivatie om niet voor kwantiteit te gaan maar voor kwaliteit 😄😄😄 🍻🍻🍻 #tripeldeluxe 😉
 
Een bier met verstand gebrouwen drink je met liefde 😊
 
Rating de ma bière, exitant et curieux quand-même et puis …. youpi 😄😄😄 ( et ceci sans pots-de-vin 😉) 100% de motivation pour continuer de choisir la qualité et pas la quantité 😄😄😄 🍻🍻🍻 #tripeldeluxe 😉
 
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse 😊
ByMartinus

Bottelen – Emboutteilage

Als hobbybrouwer heb je altijd iets om handen 😉. Vandaag bottelen van een Tripel Mandarina*, 48 kleintjes en 30 grote zullen binnen enkele weken geproefd kunnen worden 😊 Laat de zon dus maar nog even schijnen 🙂🙂🙂
 
* Mandarina Bavaria: Duitse aromahop, verwant aan Cascade, werd in 2012 op de markt gebracht. Deze hopsoort wordt vaak gebruikt in sterk gehopte ales en geeft een uniek citrus/bloemig karakter met uitgesproken toetsen van grapefruit en mandarijn. In dit brouwsel zowel gebruikt als bitter- maar ook aromahop (single hop brew) 😊 en enkel de ‘bloemen’ (hmmm 😊)
 
Être amateur brasseur veut dire qu’on a toujours quelque chose à faire 😉 Aujourd’hui la mise en bouteilles de la Tripel Mandarina*, 48 petites et 30 grandes peuvent être dégusté dans quelques semaines 😊 Que le soleil peut briller encore un peu 🙂🙂🙂
 
* Mandarina Bavaria: Houblon aromatique allemand, semblable à Cascade, a été lancé en 2012. Cette variété est souvent utilisée dans les ales bien houblonnées et apporte un caractère unique d’agrumes et fleuri avec des notes distinctes de pamplemousse et de mandarine. Dans ce brassage utilisé bien comme houblon amérisant et aromatisant (single hop brew) 😊 et uniquement en ‘cônes’ (hmmm 😊
 
 
ByMartinus

Helder wort – Moût clair

Vandaag heeft Kassuul terug de vlam onder de brouwketel aangestoken. En Tripel Bio was gepland, 40 liter het einddoel 😊. Het filteren van de maisch (de in stappen tot 72°C in water opgewarmde geschrote mout) verliep vlot waarbij het wort voor een natuurlijk filterbed zorgt. Het warm spoelwater zorgt dan verder voor het optimaal ‘uitspoelen’ van de suikers in het wort. Bij microbrouwerij Kassuul is het de gewoonte (ieder zijn manier uiteraard 😊) om bij 10° Plato (SG 1040) ongeveer 1,5 liter ‘af te tappen’ waar later na koeling een dagstarter voor de korrelgist mee wordt opgezet. Op die manier nog nooit een trage vergisting gehad 😊, integendeel. En dat het gefilterde wordt helder is 😊 kan je op de foto zien, goudgeel en heerlijke geur 😊

Aujourd’hui Kassuul a mis le feu sous la casserole de brassage. C’était pour brasser une Tripel Bio, 40 litres finalement était le but 😊. Le filtrage du mélange du malt (chauffé en étapes jusqu’à 72°C) qui forme un lit de filtrage naturel c’est bien. L’eau chaud de rinçage aide alors pour optimiser le rinçage ‘définitif’ du malt. Chez la microbrasserie Kassuul on a l’habitude (chacun sa manière évidemment 😊) de mettre environs 1,5 litre à 10° Plato dans un verre pour faire un démarreur de la levure de bière sèche le jour même. Par cette manière la fermentation a toujours marché sans aucun souci, au contraire. Et que le moût est bien clair 😊 on puisse constater sur l’image, jaune doré et une délicieuse odeur 😊

ByMartinus

De enige echte Kassuul bierkist – La seule et unique boite en bois Kassuul

En of brouwer Kassuul blij is 🙂 🙂 🙂 een echte onverwachte verrassing was het cadeau dat hij kreeg van brouwvriend Rony, die heel handig is met hout. Prachtige Kassuulkisten voor 12 of 6 flessen 75 cl maken het brouwen nu nog leuker 🙂 Dikke merci Rony, tot de volgende brouwdag alvast 🙂

Brasseur Kassuul est super content 🙂 🙂 🙂 vraiment une surprise inattendu le cadeau qu’il vient de recevoir de son ami-brasseur Rony, quelqu’un tres doué en ce qui concerne le bois. Des caisses magnifique Kassuul pour 12 ou 6 bouteilles 75 cl assurent que brasser est devenu encore plus agréable 🙂 Un grand merci Rony, à la prochaine jour de brassage 🙂